Vydávání časopisu Rodina a zdraví je pozastaveno

 

Vydavatelství Ambit Media, a. s., se rozhodlo pozastavit vydávání časopisu Rodina a zdraví. Tento měsíčník zaměřený na zdravý životní styl a rady lékařů vzbuzoval výborný čtenářský ohlas. Prodaný náklad dosahoval až 23 tisíc výtisků měsíčně, ale titul nevykazoval odpovídající ekonomické výsledky.
 

Vydávání titulu Rodina a zdraví bylo pozastaveno od zářijového čísla třetího ročníku. Letošní deváté číslo už tedy na novinové stánky nedorazí. „Toto řešení považujeme za dočasné a s titulem Rodina a zdraví v budoucnu opět počítáme, ovšem ve změněné podobě. Velký potenciál zde také vidíme v internetu. V tuto chvíli je ovšem naší prioritou soustředit se na rozvoj ostatních našich periodik,“ zdůrazňuje Ondřej Novotný.
 

Vydavatelství Ambit Media, a.s. vydává v současné době časopis Art+Antiques, měsíčník o umění, designu a starožitnostech, Florence, odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky a Zdravotnické noviny, které vychází jako čtrnáctideník. Dále vydává odborně zaměřené zdravotnické tituly: Klinická onkologie, Kardiologická revue - Interní medicína, Gastroenterologie a hepatologie, Česká a slovenský nerologie a neurochirugie a Urologické listy.

 

Kontakty pro média:
Mgr. Julie Langerová, DiS.
Marketing Manager
GSM: +420 725 826 434
E-mail: julie.langerova@ambitmedia.cz

Aktuální číslo

9/2009
Copyright © 2009 Ambit Media, a.s., všechna práva vyhrazena | RSS